• Địa chỉ: 170/14 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Hotline: 0938643645
  • Gmail: xenangphucnguyen.pnc@gmail.com