[su_table]
[su_box title=”KOMATSU” box_color=”#1383da” title_color=”#ffffff” radius=”5″]

– Model: FD
– Tải trọng nâng: 1,5 tấn- 7 tấn
– Nhiên liệu: Diesel.
– Chiều cao nâng: 3m- 6m
– Hộp số tự động.
– Động cơ: 4D94E…
– Lốp đặc

[/su_box]
[su_box title=”TOYOTA” box_color=”#1383da” title_color=”#ffffff” radius=”5″]

 

– Model: FD
– Tải trọng nâng: 1,5 tấn- 7 tấn
– Nhiên liệu: Diesel.
– Chiều cao nâng: 3m- 6m
– Hộp số tự động.
– Động cơ: 4D94E…
– Lốp đặc

[/su_box]
[su_box title=”TCM” box_color=”#1383da” title_color=”#ffffff” radius=”5″]

– Model: FD
– Tải trọng nâng: 1,5 tấn- 7 tấn
– Nhiên liệu: Diesel.
– Chiều cao nâng: 3m- 6m
– Hộp số tự động.
– Động cơ: C240, TD27…
– Lốp đặc

[/su_box]
[su_box title=”MITSUBISHI” box_color=”#1383da” title_color=”#ffffff” radius=”5″]

Model: FD
– Tải trọng nâng: 1,5 tấn- 7 tấn
– Nhiên liệu: Diesel.
– Chiều cao nâng: 3m- 6m
– Hộp số tự động.
– Động cơ: S4S, S6S
– Lốp đặc

[/su_box]
[/su_table] [su_table]
[su_box title=”KOMATSU” box_color=”#1383da” title_color=”#ffffff” radius=”5″]

– Model: FG
– Tải trọng nâng: 1,5 tấn- 3 tấn
– Nhiên liệu: Xăng, gas
– Chiều cao nâng: 3m- 6m
– Hộp số tự động.
– Động cơ: K21, K25
– Lốp đặc

[/su_box]
[su_box title=”TOYOTA” box_color=”#1383da” title_color=”#ffffff” radius=”5″]

– Model: FG
– Tải trọng nâng: 1,5 tấn- 3 tấn
– Nhiên liệu: Diesel.
– Chiều cao nâng: 3m- 6m
– Hộp số tự động.
– Động cơ: 4Y
– Lốp đặc

[/su_box]
[su_box title=”NISSAN” box_color=”#1383da” title_color=”#ffffff” radius=”5″]

– Model: FG
– Tải trọng nâng: 1,5 tấn- 73tấn
– Nhiên liệu: Diesel.
– Chiều cao nâng: 3m- 6m
– Hộp số tự động.
– Động cơ: Nissan K21, K25
– Lốp đặc

[/su_box]
[su_box title=”MITSUBISHI” box_color=”#1383da” title_color=”#ffffff” radius=”5″]

Model: FGE
– Tải trọng nâng: 1,5 tấn- 3tấn
– Nhiên liệu: Diesel.
– Chiều cao nâng: 3m- 6m
– Hộp số tự động.
– Động cơ: K21, K25
– Lốp đặc

[/su_box]
[/su_table] [su_table]
[su_box title=”NICHIYU” box_color=”#1383da” title_color=”#ffffff” radius=”5″]

– Model: FB
– Tải trọng nâng: 1,5 tấn- 3 tấn
– Bình điện: HITACHI – Nhật Bản
– Chiều cao nâng: 3m- 5m
– Tình trạng xe: đã qua sử dụng

[/su_box]
[su_box title=”TOYOTA” box_color=”#1383da” title_color=”#ffffff” radius=”5″]

– Model: FB
– Tải trọng nâng: 1,5 tấn- 4 tấn
– Bình điện: HITACHI – Nhật Bản
– Chiều cao nâng: 3m- 7m
– Tình trạng xe: đã qua sử dụng

[/su_box]
[su_box title=”NISSAN” box_color=”#1383da” title_color=”#ffffff” radius=”5″]

– Model: FB
– Tải trọng nâng: 1,5 tấn- 3 tấn
– Bình điện: HITACHI – Nhật Bản
– Chiều cao nâng: 3m- 4,5m
– Tình trạng xe: đã qua sử dụng

[/su_box]
[su_box title=”KOMATSU” box_color=”#1383da” title_color=”#ffffff” radius=”5″]

– Model: FB
– Tải trọng nâng: 1,5 tấn- 2,5 tấn
– Bình điện: HITACHI – Nhật Bản
– Chiều cao nâng: 3m- 4,3m
– Tình trạng xe: đã qua sử dụng

[/su_box]
[/su_table] [su_table]
[su_box title=”NICHIYU” box_color=”#1383da” title_color=”#ffffff” radius=”5″]

– Model: FBR
– Tải trọng nâng: 1,5 tấn- 2,5 tấn
– Bình điện: HITACHI – Nhật Bản
– Chiều cao nâng: 3m- 11m
– Tình trạng xe: đã qua sử dụng

[/su_box]
[su_box title=”TOYOTA” box_color=”#1383da” title_color=”#ffffff” radius=”5″]

– Model: FBR
– Tải trọng nâng: 1,5 tấn- 2,5 tấn
– Bình điện: HITACHI – Nhật Bản
– Chiều cao nâng: 3m- 11m
– Tình trạng xe: đã qua sử dụng

[/su_box]
[su_box title=”TCM” box_color=”#1383da” title_color=”#ffffff” radius=”5″]

– Model: FBR
– Tải trọng nâng: 1,5 tấn- 2,5 tấn
– Bình điện: HITACHI – Nhật Bản
– Chiều cao nâng: 3m- 11m
– Tình trạng xe: đã qua sử dụng

[/su_box]
[su_box title=”MITSUBISHI” box_color=”#1383da” title_color=”#ffffff” radius=”5″]

– Model: FBR
– Tải trọng nâng: 1,5 tấn- 2,5 tấn
– Bình điện: HITACHI – Nhật Bản
– Chiều cao nâng: 3m- 11m
– Tình trạng xe: đã qua sử dụng

[/su_box]
[/su_table]